Kurumsal

Kapsamımız

Kuruluşumuzda Entegre Yönetim Sistemi olarak; ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 22000 Gıda Ambalaj Güvenliği Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetimi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, ISO / IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi ve HELAL uygulanır.

Entegre Yönetim Sistemimiz; Yuvarlak ve Düz Dokuma ile Flekso Ambalaj üretimlerini kapsamaktadır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ise ek olarak, bilgi altyapısını kullanmakta olan tüm birimleri, 3. Taraf olarak bilgi sistemlerine erişen kullanıcıları ve bilgi sistemlerine teknik destek sağlamakta olan hizmet, yazılım veya donanım sağlayıcılarını kapsar.

Bu kapsamda çalışanların, Entegre Yönetim Sistemini etkin bir şekilde uygulayabilmesi için, ilgili tüm dokümanları benimsemesi ve bu dokümanlara uygun hareket etmesi gerekmektedir.