Kurumsal

Politikamız

Kuruluşundan bugüne kadar kazandığı tecrübe ve saygınlığın korunması ve yükseltilmesi için, kalite ve güvenlik anlayışından ödün vermeden;
» Ambalaj üreticisi olarak; gıda tedarik zincirindeki rolümüzün farkındayız ve ürünlerimizin müşterilerimizin tesislerini ve ürünlerini bir gıdanın ana hammaddesi kadar etkileyeceğinin bilincindeyiz. 
» Yapılan tüm işlerde gıda güvenliği ile ilgili tüm yasal şartlara ve mevzuatlara uymaktayız. Müşterinin bildirmiş olduğu teknik şartnamelere de bu yasal şartlar çerçevesinde uyacağımızı taahhüt ediyoruz.
» Oluşturduğumuz politikanın ve sürekli yenilenen uygulanabilir hedeflerimizin; bünyemizdeki tüm personelimiz tarafından benimsenmesi için gerekli tüm bildirimleri (kademelere göre uygun bir dille hazırlanmış görsel ve yazılı anlatımlar ile) yapmaktayız.
» Uygulamakta olduğumuz yönetim politikası düzenli olarak gözden geçirilerek iyileştirilmektedir. 
» Kalite, verim ve sürekli gelişim sağlamak için bütün birimlerde görev tanımlarına ve bilincine uymaktayız.
» Organizasyon bünyesindeki birim ve tedarikçilerin kalite düzeylerini hep aynı tutmak ve sürekliliğini devam ettirmek için ekip çalışması çerçevesinde birlikte üretip birlikte geliştirmekteyiz.
» Kalitenin yükseltilmesi ve verimliliğin arttırılması için bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ediyoruz. Personelimizi bu konuda yetkin hale getirmek için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenliyoruz. 
» Sahip olduğumuz tüm “Yönetim Sistemi Şartlarına” uyarak, kalitenin ve bilginin sürekliliğini ve gelişimini sağlıyoruz.
» Değişimi benimseyerek; akılcı ve kalıcı araştırma ve uygulamalarla çözümler üretiyoruz.
» Personelimizin ve işletmemize gelen tüm ziyaretçilerimizin; İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymaları için tüm tedbirleri alıyor, gerekli bilgilendirmeleri düzenli olarak yapıyoruz.
» Planlama ve uygulama aşamalarında doğa ile iç içe, sürekli ve etkin bir çevre bilinci oluşturmaktayız.
» Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile yapılan sözleşme şartlarına ilişkin bilgi güvenliği yükümlülüklerinin taraflarca uyulmasını sağlayıp, denetlemekteyiz.
» ÜNAL Sentetik olarak bir kurumun en değerli kaynağının "Bilgi ve Müşteri Memnuniyeti" olduğuna inanmaktayız. 
» Kişisel ve elektronik iletişimde ve üçüncü taraflarla yapılan bilgi alışverişlerinde firmamıza ait bilgilerin güvenliğini sağlamaktayız, kritiklik düzeylerine göre işlediği bilgiyi yedeklemekteyiz, risk düzeylerine göre belirlenen güvenlik önlemlerini almaktayız. Bu nedenle bilgi varlıklarına zamanında, eksiksiz, doğru ve kesintisiz biçimde ulaşması büyük önem taşımaktadır. Bu durum kuruluşumuzun hizmet kalitesi ve profesyonel imajı ile doğrudan ilgilidir.

ÜNAL Sentetik ürün kalitesi sürekliliğinin ancak değişen ve gelişen müşteri beklentilerinin tam ve doğru olarak tespit edilmesi ve karşılanmasıyla mümkün olacağının bilincindedir.
ÜNAL Sentetik yenilikçi, güvenilir ve günümüzün entegre sistem kavramlarına uygun yönetim anlayışıyla, her geçen gün ürün kalitesi ve devamlılığı kapsamında daha büyük başarılara imza atmakta ve bunu geleceğe taşımaktadır.
 
16.12.2019
Yönetim Kurulu Başkanı
M. Eyüp ÖZKEÇECİ