Ürünler

Geotekstil

Geotekstiller yüksek mukavemetli PP ipliklerden dokunarak; filtreleme, ayırma, takviye ve destek, koruma ve drenaj gibi altyapı uygulamalarında kullanılır. Uygulama alanına göre istenilen en, gramaj ve mukavemette üretim yapılır.Yapılan ürünler akredite laboratuarlarda;

  • Mukavemet ve uzama (Strength-elongation)

  • Su geçirme oranı (Water flow rate)

  • Dinamik delinme direnci (Cone drop)

  • Statik delme direnci (Static puncture)

  • Parçacık açıklığı (Opening size) testlerinden geçirilir.

Başlıca kullanım alanları; ulaştırma altyapıları (yol), inşaat altyapıları (konut, ticari, endüstriyel), doğal kaynak ve enerji altyapıları (enerji, madencilik), su altyapısı  (baraj, kıyı koruma) ve çevresel atık(atık su) 'dır.